வெள்ளி, 30 நவம்பர், 2012

நானும் ஒரு ஓவியன் தான்(wash drawings-color)


நானும் ஒரு ஓவியன் தான்(wash drawings-color)


நானும் ஒரு ஓவியன் தான்(wash drawings-color)


பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வண்ண ஓவியங்களை
வரைய முயற்சி செய்தேன்

Year 1972


2 கருத்துகள்: