ஞாயிறு, 11 நவம்பர், 2012

நானும் ஒரு ஓவியன் தான் (Ball Point Pen sketches. )


நானும் ஒரு ஓவியன் தான் (Ball Point Pen sketches. )

2004 ஆம் ஆண்டு தமிழ் நாட்டை
சுனாமி தாக்கியபோது வரையப்பட்ட
இரண்டு படங்கள் இதோ.அழிவின் ஒரு தோற்றம்


2 கருத்துகள்: