வெள்ளி, 23 நவம்பர், 2012

நானும் ஒரு ஓவியன் தான் (Pencil sketches)

நானும் ஒரு ஓவியன் தான் (Pencil sketches)

ஏற்கெனவே நடராஜ பெருமானை
பல ஆண்டுகளுக்கு முன் வரைந்தேன்.
அந்த படத்தை என் முந்தைய பதிவில் வெளியிட்டுள்ளேன்.
தற்போது பென்சில் ஓவியமாக மீண்டும் வரைந்தேன்
அந்த படம் இதோ1 கருத்து: