செவ்வாய், 13 நவம்பர், 2012

நானும் ஒரு ஓவியன் தான் (COLOR BP DRAWINGS


நானும் ஒரு ஓவியன் தான் (COLOR BP DRAWINGS)

வண்ண BPபடங்கள் இதோ.


பச்சை,நீலம் சிவப்பு மற்றும் கருப்பு வண்ண
BP பேனாவை பயன்படுத்தி
இந்த படத்தை வரைந்தேன்.

ஆண்டு 2004
























ஆண்டு 2009


2 கருத்துகள்: