செவ்வாய், 13 நவம்பர், 2012

நானும் ஒரு ஓவியன் தான் (வண்ண படங்கள்)


நானும் ஒரு ஓவியன் தான் (வண்ண படங்கள்)

படங்கள் வரைய துவங்கியவுடனே
 வண்ண படங்களையும் வரைந்து பார்த்தால்
 என்ன என்று முயற்சி செய்தேன்
.
அந்த படங்கள் இதோ

ஆண்டு 1977
2 கருத்துகள்: