ஞாயிறு, 11 நவம்பர், 2012

நானும் ஒரு ஓவியன்(Sketch Pen )


நானும் ஒரு ஓவியன்(Sketch Pen )

SKETCH பென்னை பயன்படுத்தியும்
அருமையான படங்களை வரையலாம்.

அப்படி வரைந்த சில படங்கள் இதோ.


YEAR 2002


YEAR 1978

4 கருத்துகள்: