சனி, 17 நவம்பர், 2012

நானும் ஒரு ஓவியன் தான் (Pencil sketches)
நானும் ஒரு ஓவியன் தான் (Pencil sketches)

ஒரு பென்சில் ஓவியம்
நன்றாக சிரியுங்க!
சிரித்து மகிழ்ச்சியாக இருங்க


2 கருத்துகள்: