புதன், 21 நவம்பர், 2012

நானும் ஒரு ஓவியன் தான் Brush and pen sketches.

நானும் ஒரு ஓவியன் தான் 
Brush and pen sketches. 

50 ஆண்டுகளுக்கு முன் குழந்தைகளுக்காக இரண்டு இதழ்கள்தான் வெளி வந்தன. ஒன்று கண்ணன், மற்றொன்று அம்புலிமாமா .

கண்ணன் இதழின் அட்டைப்படம் நன்றாக இருக்கும்

அம்புலிமாமாவில் கதைகளும்,
 பல அதிசய தகவல்களும் வெளிவரும்.
பொதுவாக சரித்திரம்,புராணம்,நீதிகதைகள்
அழகிய படங்களுடன் வெளிவரும்.
அதில் உள்ள படங்கள் பொதுவாக
கோட்டு சித்திரங்களாகதான் இருக்கும்.
ஆனால் தெளிவாக பிசிறில்லாமல் இருக்கும்.

அதில் வெளிவந்த படங்களில்
அப்போது brush/,pen ஆகியவற்றை
பயன்படுத்தி வரைந்தேன்

அந்த படம் இதோ
.இந்த படம் வரைந்து
40 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகியிருக்கும்.  .2 கருத்துகள்: