செவ்வாய், 27 நவம்பர், 2012

நானும் ஒரு ஓவியன் தான்(wash drawings-color)


நானும் ஒரு ஓவியன் தான்(wash drawings-color)


நானும் ஒரு ஓவியன் தான்(wash drawings-color)


பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வண்ண ஓவியங்களை
வரைய முயற்சி செய்தேன்

1976 ஆம் ஆண்டு 
அப்படி வரைந்த படம் ஒன்று. 

2 கருத்துகள்: