ஞாயிறு, 18 நவம்பர், 2012

நானும் ஒரு ஓவியன் தான் (கணினி வண்ண ஓவியம்)நானும் ஒரு ஓவியன் தான் (கணினி வண்ண ஓவியம்)

கணினியை பயன்படுத்தி ஓவியம்
ஏன் படம் வரையக்கூடாது  என்று
முதல் முயற்சி செய்தேன் .
அவ்வாறு 2005 ஆம் ஆண்டு
 வரைந்த படம் மேலே 

2 கருத்துகள்: