வெள்ளி, 8 மார்ச், 2013

மகளிர் தின சிந்தனைகள்(1)


மகளிர் தின 
சிந்தனைகள்(1)
ஆண்களே 
பெண்களை நேசியுங்கள் 
அவள் உடலை அல்ல 

அவள் உள்ளத்தை 

அவள் தாயுள்ளத்தை
அவள் பண்பை
அவள் தியாகத்தை 
அவள் மென்மையை
அவள் மேன்மையை 
அவள் இனிமையை 
அவள் வீரத்தை 
அவள் தீரத்தை 
அவள் அன்புள்ளத்தை 
அவள் கருணையை 
அவள் காருண்யத்தை
அவள் பாசத்தை 
அவள் பரிவை 
அவள் நெகிழ்வை 
அவள் அறிவை
அவள் பொறுமையை
இன்னும் எத்தனையோ 
பண்புகளுக்கு சொந்தமானவள்
ஒவ்வொருவரின் குடும்ப 
சொத்தானவள் அவள்

ஆண்களே பெண்களை நேசியுங்கள் 

அவள் உள்ளத்தை நேசித்தால்
அவள் உங்களுக்கு தேவதையாய் 
தெரிவாள் 

அவளை மதித்தால் 
உங்கள் வாழ்வு சிறக்கும்
குடும்பத்தில் இன்பம் பிறக்கும் 

(இன்னும் வரும்)Pic-courtesy Google-

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக