வியாழன், 27 பிப்ரவரி, 2014

பென்சிலை சீவினால் என்ன வரும்?

பென்சிலை சீவினால் என்ன வரும்?பென்சிலை ஷார்பெனரில் 
சீவினால் என்ன  வரும்?
சுருள் சுருளாக மெல்லிய மரம் வரும். 

என்ன செய்வோம் அதை?

தூக்கி  போடுவோம் குப்பையில் 

ஆனால்  அதிலும் கலையைப் புகுத்தி 
அசத்தியிருக்கிறார்கள் சில கலைஞர்கள். 

கண்டு மகிழுங்கள். 
படங்கள் -நன்றி -கூகிள் 

3 கருத்துகள்: