புதன், 10 ஏப்ரல், 2013

கொஞ்சம் சிரியுங்கள்


கொஞ்சம் சிரியுங்கள்
இந்த சிலைகள் கம்போடியாவில் 
உள்ள ஒரு கோயிலில் உள்ளது

இரண்டு இசைக்கலைஞர்கள் 
மெய் மறந்து இசைக்கருவிகளை 
இசைப்பது எப்படி இருக்கிறது
பாருங்கள். 

இரண்டு கலைஞர்களின் முக பாவங்களை 
சிற்பி எப்படி செதுக்கியிருக்கிறார் 
என்பது கவனிக்கத்தக்கது. 

2 கருத்துகள்: