வியாழன், 9 ஜனவரி, 2014

கசங்கிய காகிதகசங்கிய காகிதம் ம்


கசங்கிய காகிதம் 

கசக்கப்பட்டால்  தூர
குப்பையில் விசிறி எறியப்படும் காகிதம்

ஆனால் முயற்சிசெய்தால்
கலை படைப்புகளை உருவாக்கலாம்.
சில உதாரணங்கள்.அழகிய வேலைப்பாடு


பூட்டு சாவி வைக்கும் கூடை பேப்பர் கப் 

ஆனால் விஞ்ஞானத்தின் துணை
என்ன வேண்டுமானாலும் நிகழ்த்திக் கட்டலாம்
என்பதை விளக்கும் காணொளி

கண்டு மகிழுங்கள்.
https://www.facebook.com/photo.php?v=627807657278676

1 கருத்து: