செவ்வாய், 16 பிப்ரவரி, 2016

உயர் கல்வி பெற நிதி வேண்டுமா!


உயர் கல்வி பெற நிதி வேண்டுமா!

மைய  அரசின் புதிய  இணைய தளம். 


VIDYA LAKSHMI PORTAL

            “Vidya Lakshmi Portal” has been launched on 15th August 2015 by the Department of Higher Education under the Ministry of Human Resource Development, New Delhi. Under this scheme, any Indian student can apply for educational loan online by browsing onwww.vidyalakshmi.co.in . 


The main purpose of this portal is to have facilities of education loan, scholarship and other student friendly facilities through one link. Students can apply from his/her home, Institution, kiosk or Cyber café. The portal is linked with “Centre for Good Governance National-e-Scholarship Portal: www.scholarships.gov.in. Students can also apply for scholarship. Besides, a good number of student-friendly schemes are also mentioned in the portal. Students can apply, view and track their education loan application to banks anytime by accessing the Portal which would be useful for students, parents, institutions, bankers, employers, researchers etc.

நன்றி.
Muduvai Hidayath's profile photo
muduvaihidayath@gmail.com

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக