வெள்ளி, 18 டிசம்பர், 2015

இசையும் நானும் (82)

இசையும் நானும் (82)

இசையும் நானும்  தொடரில் 
என்னுடைய 82 வது காணொளி 

மவுதார்கன் இசை "புல்லாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே "

காணொளி இணைப்பு.

1 கருத்து: