புதன், 8 ஜூலை, 2015

அதிசய பெண்மணி.

அதிசய பெண்மணி.


கீழே காணும் கானொளியில்

சந்திரா  சுப்ரமண்யம் என்ற பெண்மணி

ஒரு இந்தி பாடலை ஆண் மற்றும் பெண் குரலில்

பாடி கலக்குவதை கண்டு கேட்டு மகிழுங்கள்.

இணைப்பு கீழே


https://www.youtube.com/watch?v=95kpRBVaYKo

4 கருத்துகள்: