திங்கள், 6 ஜூலை, 2015

இசையும் நானும் (23)இசையும் நானும் (23)

இசையும் நானும் என்ற தொடரில் என்னுடைய

23 வது வீடியோ .

மவுத்தார்கள் இசையில் "தும்  பின் ஜாவு  கஹான் "
என்ற மிக பிரபலமான ஹிந்தி பாடல்.

விரும்புவோர் கேட்க இணைப்பு.

http://www.youtube.com/attribution_link?a=66GSRuzER7I&u=/watch%3Fv%3DgeWGRtNpFLM%26feature%3Dem-upload_owner

1 கருத்து: