திங்கள், 13 ஜூலை, 2015

இசையும் நானும் (26)


இசையும் நானும் (26)


இசையும்  நானும் என்னும் தொடரில் என்னுடைய

26 வது மவுதார்கன் இசை.

மதுமதி என்ற ஹிந்தி படத்தில் வரும்

"ஆஜாரே" என காலத்தால் அழியாது

 நிலைத்து நிற்கும் பாடல்.


காணொளி இணைப்பு:https://youtu.be/z7lhuIfFTV01 கருத்து: