செவ்வாய், 14 ஜூலை, 2015

இசையும் நானும் (28)

இசையும் நானும் (28)

இசையும் நானும் எனும் தொடரில்
என்னுடைய 28 ஆவது காணொளி


ஒரு இந்தி பாடல்.

திரு கிஷோர்  குமார் பாடிய

பிரபலமான பாடல்.

பாடல்  (ஆஜ் உன்சே பஹேலி  முலாகாத் ஹோகி "


பாடல் இணைப்பு.

http://youtu.be/JsjPP3_P_BY1 கருத்து: