திங்கள், 29 ஜூன், 2015

குறை ஒன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா

குறை ஒன்றுமில்லை 
மறைமூர்த்தி கண்ணா 


மனமிருந்தால் மார்க்கமுண்டு 

உலகில் குறை இல்லாதவர்கள் எவருமில்லை 

ஆனால் குறைகளை பொருட்படுத்தாது 
தீவிர முயற்சியாலும் ஆர்வத்தாலும் உழைப்பாலும். 
இந்த  உலகில் மாற்று திறனாளிகள்   பலர்  சாதனைகளை படைத்து சரித்திரத்தில் இடம் பெற்றுள்ளனர் என்பது மறுக்கமுடியாத உண்மை கண்ணிருந்தும் குருடராய் 
முயற்சியின்றி எல்லாவற்றிற்கும் 
பிறரைக் குறை கூறி சோம்பி திரியும் 
மனிதர்களே இந்த கானோளியைக்  
கண்ட பிறகாவது உங்கள் எண்ணத்தை 
மாற்றிக்  கொண்டு இறைவன் அளித்த 
பிறவியை செம்மையாகப் பயன்படுத்தி 
வாழ்வில் வெற்றியைக் காணுங்கள். 

இணைப்பில் கண்டுள்ள கானோளியைக் கண்டு இன்புறுங்கள்.

இந்த நாட்டிய நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்கள் அனைவரும் 
கண் பார்வையற்றவர்கள். அவர்கள் அழகாக ஆடும் இந்த நாட்டியத்தை கண்டு இன்புற இயலாதவர்கள். 

கண் படைத்த நாம் கண்டுஇன்புற அவர்கள் நமக்கு அளிக்கும்  பரிசு. 

https://www.facebook.com/DrFabioAugusto/videos/vb.260897517292495/773778789337696/?type=2&theater

1 கருத்து: