செவ்வாய், 16 ஜூன், 2015

இசையும் நானும்(15)

இசையும் நானும்(15)

என்னுடைய  இசை பயணத்தில்
அடுத்த பாடல்  பலே பாண்டியா
படத்தில் வரும் "வாழ நினைத்தால் வாழலாம்-வழியா இல்லை பூமியில்
என்ற எனக்கு மிகவும் பிடித்த பாடலை
மவுத்தார்கனில் இசைத்துள்ளேன்.

அதன் இணைப்பு கீழே:

https://youtu.be/VpJbw-VLMJo

2 கருத்துகள்: