ஞாயிறு, 21 ஜூன், 2015

இசையும் நானும்(18)

இசையும் நானும்(18)

இசையும் நானும்(18)

என்னுடைய இசைப்பயணத்தில் அடுத்ததாக
மவுத்தார்கன் இசையில் ஒரு ஆங்கில பாடல்.உலக அமைதிக்காக . என்னால் இயற்றி
பாடப்பட்டது.

விரும்புவோர் கேட்டு மகிழ .

இணைப்பு கீழே

https://youtu.be/-be3j6DvX1M

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக