சனி, 24 மே, 2014

கல்லிலே கலைவண்ணம்

கல்லிலே கலைவண்ணம்கல்லிலே கலைவண்ணம் கல்லிலே கலைவண்ணம்
அழகிய இயற்கை சூழலின்
படைத்த கலைஞனை
பாராட்டுவோம்.

ஆதாரம்- முகநூல் 

2 கருத்துகள்: