வெள்ளி, 2 மே, 2014

நானும் ஒரு ஓவியன் தான் (Ball point pen)

நானும் ஒரு ஓவியன் தான் (Ball point pen)


பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரைந்த இரண்டு 
விநாயகர் படங்கள் உங்கள் பார்வைக்கு. 

பல வண்ண பால் பாயிண்ட் பேனாக்களை 
பயன்படுத்தி படம் வரைய  ஆசை 
என்னவோ நேரமே இல்லை.
மனம் தாவிக்கொண்டே இருக்கிறது. 
 
உடல்நலம் நன்றாக இருந்தால் மனம் ஒத்துழைக்க மறுக்கிறது 
மனம் தெம்பாக இருந்தால் உடல் ஒத்துழைக்க மறுக்கிறது. 

இருந்தும் நான் விடுவதாக இல்லை. 
நூற்றுக்கணக்கான படங்களை வரைந்து 
வலையில் போட்டுவிட்டேன்.
இன்னும் போடுவேன். 
1 கருத்து: