வெள்ளி, 2 மே, 2014

நானும் ஒரு ஓவியன் தான் (Ball point pen)

நானும் ஒரு ஓவியன் தான் (Ball point pen)


பால்பாயிண்ட் பேனாவினால் 
படம் வரைவது ஒரு தனி சுகம் 

ஏனென்றால் பென்சில் ஓவியம்போல் 
ஓவியத்தை சரிசெய்ய 
அழிப்பான் தேவையில்லை 

பலவிதமான  shades கொடுத்துபடங்களை 
அருமையாக வரையலாம். 

அதற்க்கு பிறகு அதை வண்ணம் 
தீட்டுவதும் எளிது. 

அப்படி வரைந்த ஒரு படம். 


5 கருத்துகள்: