புதன், 30 ஜனவரி, 2013

புது அவதாரம் எடுக்கும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள்


புது அவதாரம் எடுக்கும்
பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் 

பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை 
தூக்கி எறியாதீர்கள்

பயனுள்ள பொருட்களாக
மாற்றி பயன்படுத்துங்கள் 

இதோ கீழே விவரம்

படம்-1 
படம்.2

படம்-3


படம்-4

அழகாக வெட்டப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் 
அவரவர்களுக்கு வேண்டிய படங்களை 
அழகாக ஒட்டிக்கொள்ளலாம் 

அவரவர் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப
எங்கு வேண்டுமானாலும்
அமைத்து பயன்படுத்தலாம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக