திங்கள், 14 மே, 2018

இசையும் நானும் (297)-திரைப்படம்-அலிபாபாவும் 40 திருடர்களும்(1956) பாடல்:: மாசிலா உண்மை காதலே...

இசையும் நானும் (297)-திரைப்படம்-அலிபாபாவும் 40 திருடர்களும்(1956)

பாடல்::  மாசிலா உண்மை காதலே...

Movie

அலிபாபாவும் 40 திருடர்களும்(1956)

Music
Susarla Dakshinamurthy
Year1956Lyricsமருதகாசி 
SingersA. M. RajahBhanumathi Ramakrishna
MOUTHORGAN VEDIO-297

62 ஆண்டுகள் ஆனாலும் நினைவைவிட்டு நீங்காத இனிமையான பாடல். 
M - மாசிலா உண்மை காதலே மாறுமோ செல்வம் வந்த போதிலே (மாசிலா..) F- பேசும் வார்த்தை உண்மைதானா
பேதையை ஏய்க்க நீங்கள் போடும் வேஷமா (பேசும்..) M - கண்ணிலே மின்னும் காதலை கண்டுமா சந்தேகம் எந்தன் மீதிலே M - நெஞ்சிலே நீங்கிடாது கொஞ்சும் இன்பமே F - நிலைக்குமா இந்த எண்ணம் எந்த நாளுமே (M -நெஞ்சிலே ) (F - நிலைக்குமா) F - பேசும் வார்தை உண்மைதானா பேதையை ஏய்க்க நீங்கள் போடும் வேஷமா மாசிலா உண்மை காதலே மாறுமோ செல்வம் வந்த போதிலே M - கண்ணிலே மின்னும் காதலை கண்டுமா சந்தேகம் எந்தன் மீதிலே M - உனது ரூபமே உள்ளம் தன்னில் வாழுதே F - இனிய சொல்லினால் எனது உள்ளம் மகிழுதே (M - உனது) (F - இனிய) M/F - அன்பினாலே ஒன்று சேர்ந்தோம் இங்கு நாம் இன்ப வாழ்வின் எல்லை காணுவோம் (M/F - அன்பினாலே) M/F - மாசிலா உண்மை காதலே மாறுமோ செல்வம் வந்த போதிலே மாசிலா உண்மை காதலே மாறுமோ செல்வம் வந்த போதிலே…. மாறுமோ………….1 கருத்து: