திங்கள், 19 அக்டோபர், 2015

ரோஜா மலரே ராஜகுமாரி.

ரோஜா மலரே ராஜகுமாரி.

ரோஜா மலர் அழகோ அழகு.
அதன் மணமோ அலாதி.
அது மலரும் அழகை

நம் கண்களால் காண முடியுமா?
முடியாது.
ஆனால் அதை சாதித்து காட்டிவிட்டது
நவீன கருவிகள்.

கண்டு மகிழ  இணைப்பு கீழே.
https://www.facebook.com/TamilDiscoveryChannel1/videos/495441620629090/

1 கருத்து: