வெள்ளி, 2 அக்டோபர், 2015

இசையும் நானும் (60)

இசையும் நானும் (60)

இசையும் நானும் (60)

இசையும் நானும் தொடரில் 60 வது காணொளி

மவுத்தார்கன் இசை.

ஆங்கில பாடல். நானே இயற்றி பாடியது. 

Chant the dive name "Hey Ram"
Save the humanity from harm (chant)

Love  and affection only remained in words
Lies and lust are ruling the world

Hatred and hypocrisy have
become the religion of masses

People are fighting for
silly causes

killing each other has
become the way of life

The world must live in peace
wars and poverty must cease

The heart is the abode of devine
Be tuned with music of boundless love
Enjoy this worldly life full of harmony
with eternal joy of divine company  (Chant)

காணொளி இணைப்பு 


https://www.youtube.com/watch?v=38_sZD-43O4&feature=youtu.be

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக