வெள்ளி, 16 அக்டோபர், 2015

நானும் ஒரு ஓவியன் தான்

நானும் ஒரு ஓவியன் தான்


மவுதார்கன் இசையில் 
காணொளிகள்  வெளியிடுவதில் 
கடந்த ஓராண்டாக முழு முயற்சியுடன் 
ஈடுபட்டுக்கொண்டிருப்பதால்
படம் எதுவும் வரைய 
நேரமில்லை.

இருந்தாலும் படம் வரைந்த 

கைகள் சும்மா இருக்குமா ?

சென்னையின் இரண்டு முக்கியமான இடங்களின் நுழை வாயில்கள். 

ஒரு வண்ண ஓவியம் தீட்டினேன்.

உங்கள் பார்வைக்கு. 
1 கருத்து: