வெள்ளி, 20 செப்டம்பர், 2013

உங்களை நீங்கள்தான் காப்பாற்றி கொள்ளவேண்டும்.


உங்களை நீங்கள்தான்
காப்பாற்றி கொள்ளவேண்டும்.

படமும் கருத்தும் கீழே .கார்த்திகேயன் வெங்கட்ராமன்
https://plus.google.com/116959865103404902181/posts


2 கருத்துகள்: