சனி, 23 ஜூலை, 2016

என்ன தவம் செய்தனை ?

Saturday, July 23, 2016

என்ன தவம் செய்தனை ?

என்ன தவம் செய்தனை ?

என்ன தவம் செய்தனை ,யசோதா !

எங்கும் நிறை பர ப்ரம்மம் உன்னை

"அம்மா" என்றழைக்க

என்ன தவம் செய்தேன் நான்

அந்த காட்சியை ஓவியமாக தீட்ட ?
ஓவியம். தி. ரா. பட்டாபிராமன் 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக