புதன், 19 மார்ச், 2014

வண்ணக் கிளி
வண்ணக் கிளி 

வண்ணக் கிளி அழகோ அழகு

ஆனால் கிளி சொல்லும் கதையோ வேறு
அது என்னவாக இருக்கும்?
நீங்களே சொல்லுங்கள்.

https://www.facebook.com/Kadhambam/photos/a.363481737044604.73807372.363469940379117/660298000696308/?type=1&theater

2 கருத்துகள்: