வெள்ளி, 28 நவம்பர், 2014

இசையும் நானும் (2)

இசையும் நானும் (2) 


மவுதார்கனில் அடுத்த பாடல் ஒன்றை
பயிற்சி செய்தேன்.
அம்ருதானந்த மயி  பஜன்
அன்பென்னும் சொல்லுக்கு அம்மா  என்ற பாடல்.
 இணைப்பு கீழே

 https://www.youtube.com/watch?v=UTA774zob70கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக