ஞாயிறு, 16 ஜூன், 2013

நானும் ஒரு ஓவியன் தான் (wash drawing-color)

நானும் ஒரு ஓவியன் தான் (wash drawing-color)


பல ஆண்டுகளுக்கு முன் வெளிவந்த 
மாத்ருவாணி இதழின் முகப்பில்
மாதாவின் படம் இருப்பதை பார்த்தேன். 

நாம் ஏன் வரைய முயற்சி செய்யக்கூடாது
என்று நினைத்தேன். வரைந்துவிட்டேன். 
அந்த படம் இதோ.  
2 கருத்துகள்: