சனி, 15 ஜூன், 2013

To think or not to think

To think or not to think 
If you close your outer eye 
inner eye opens 

if you close your inner eye 
the real inside will open.

one must have an eye 
on the inner I

If that I opens
all the differences will vanish 
like mist before sun 

Everlasting Bliss will greet  you 


2 கருத்துகள்:

 1. அருமை அய்யர்.
  அகத்தால் காண்போம்
  அகத்தைக் காண்போம்
  விறுப்பு வெறுப்பற்ற
  மனதைப் பெறுவோம்
  சுயநலம் துறப்போம்
  இறைவனைக் காண்போம்

  பதிலளிநீக்கு