வியாழன், 1 செப்டம்பர், 2016

இசையும் நானும் (132)

இசையும் நானும் (132)

இசையும் நானும் (132)

இசையும் நானும் என்னும் தொடரில் 

என்னுடைய    132வது  காணொளி 


மவுத்தார்கன் இசை   TAMIL   DIVOTIONAL
உள்ளம் உருகுதையா 
முருகா 
உன்னடி காண்கயிலே (2)
அள்ளி அணைத்திடவே (3)
எனக்குள்  ஆசை பெருகுதப்பா 

முருகா  உள்ளம் உருகுதையா 
பாடி பரவசமாய் உனையே 

பார்த்திட தோன்றுதையா (3)
ஆடும் மயிலேறி (3)
முருகா ஓடி வருவாயப்பா (உள்ளம்)full

அள்ளி அணைத்திடவே
எனக்கு ஆசை பெருகுதப்பா 
முருகா  உள்ளம் உருகுதையா

பாசம் அகன்றதையா - பந்த 

பாசம் அகன்றதையா
உந்தன்மேல் நேசம் வளர்ந்தததையா 
ஈசன் திருமகனே (3)
எந்தன் ஈனம் மறைந்ததப்பா 
உள்ளம் உருகுதையா 


ஆறு திருமுகமும் (2)
அருளை வாரி வழங்குதய்யா 

ஆறு திருமுகமும் (2)
உன் அருளை  வாரி வழங்குதய்யா 

வீர மிகும் தோளும் (2)

கடம்பும் வெற்றி முழங்குதப்பா 

உள்ளம் உருகுதையா 


கண்கண்ட தெய்வமய்யா(2)
நீ இந்த கலியுக வரதனையா
கண்கண்ட தெய்வமய்யா(2)
நீ இந்த கலியுக வரதனையா
பாவி என்றிகழாமல் (2)
எனக்கும் பாதமலர் தருவாயப்பா 


உள்ளம் உருகுதையா 
முருகா 
உன்னடி காண்கயிலே

அள்ளி அணைத்திடவே
எனக்குள்  ஆசை பெருகுதப்பா 

முருகா உள்ளம் உருகுதையா  

உள்ளம் உருகுதையா  ...உள்ளம் உருகுதையா

https://youtu.be/WtmbY2_-ZzEகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக