புதன், 29 ஏப்ரல், 2015

இசையும் நானும் (10)
இசையும் நானும் (10)

இசையும் நானும் (10)

மவுதார்கனில் என்னுடைய அடுத்த பாடல் 
கோரா காகஸ் என்னும் இந்தி திரைப்படத்தில் 
வரும் "மேரா ஜீவன் கோரா காகஸ் என்னும் பாடல்.

எனக்கு மிகவும் பிடித்தது. உங்களுக்கும் பிடிக்கும். 

இணைப்பு கீழே.


https://www.youtube.com/watch?v=giiuC4GHUJ8&feature=youtu.be

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக